Mokorua by Ariana Tikao

Regular price $45.00

Mokorua: Ngā kōrero mō tōku moko kauae - My story of moko kauae by Ariana Tikao with photo essay by Matt Calman and te reo Māori text by Ross Calman.

One woman’s journey to her moko kauae as an expression of her Kāi Tahu identity.

I kā rā o mua, I would know my place
in my tīpuna’s time, I would know my face.

Mokorua is a revealing and emotional account of one woman receiving her moko kauae.

Ariana Tikao grew up in suburban Christchurch in the 1970s and ’80s surrounded by te ao Pākehā. This book tells the story of Ariana exploring her whakapapa, her whānau history and her language. This is one woman’s story, but it is interwoven with the revival of language, tikanga and identity among Kāi Tahu whānau over the last thirty years.

Ariana’s journey culminates in her decision to take on Mokorua – her moko kauae – from tā moko artist Christine Harvey. After an emotionally charged ceremony that brought together whānau, young and old, for songs and tautoko, hugs and tears, Ariana writes: ‘Our whānau had reached another milestone in the decolonisation process – or, rather, in our journey of reindigenising ourselves, becoming who we always were.’

Through Ariana’s words, te reo Māori text by her hoa tāne Ross Calman, and an intimate, moving photo essay by Matt Calman, Mokorua reveals the journey of one woman reclaiming her Māori identity.

My moko has now surfaced from beneath my skin, and she, Mokorua, has revealed
herself in her green-lined goodness.

________

I kā rā o mua, I would know my place
in my tīpuna’s time, I would know my face.

He kōrero whāwhāki, he kōrero pūkare a Mokorua mō tētahi wahine e whiwhi ana i tōna moko kauae.

I tipu ake a Ariana Tikao i te tāone o Ōtautahi i ngā tau 1970 me 1980 e karapotia ana e te ao Pākehā. Kei tēnei pukapuka ngā kōrero mō Ariana e tūhura ana i tōna whakapapa, i ngā kōrero mō tōna whānau, i tōna reo anō hoki. He kōrero tēnei mō te wahine kotahi, engari e pāpā ana ngā kōrero ki te whakarauoratanga o te reo, ngā tikanga me te tuakiri o ngā whānau Kāi Tahu i roto i ngā tau e toru tekau kua hipa.

Ko te mutunga ake o tēnei haerenga he whakataunga nā Ariana kia tāngia ia ki a Mokorua – tōna moko kauae – e te tohunga tā moko, e Christine Harvey. Mō te tānga, he wā ka kitea te tino tokonga ake o ngā kare ā-roto, ka noho tahi te whānau, rangatahi mai, pakeke mai, ki te tautoko mā te waiata, mā te awhiawhi, me te roimata. Ki tā Ariana: ‘Kua eke tō mātou whānau ki tētahi taumata anō o te tukanga wetewete tāmitanga – o tō mātou haerenga kia tū anō mātou hei iwi taketake, hei tangata tūturu.’

Mā roto i ngā kupu a Ariana, ngā kupu reo Māori a tōna hoa tāne a Ross Calman, me ngā whakaahua kauawhiawhi, pūkare a Matt Calman, ka whakaatu a Mokorua i te haerenga o tētahi wahine kia riro anō i a ia tōna tuakiri Māori.

Kua maiea tōku moko mai i raro i tōku kiri, kua whakakite ia, a Mokorua, i a ia anō
hei taonga i roto i ōna kiokio kākāriki.

Jacketed hardback, 164 pages, 22 x 21cm, published November 2022.

Shipping

We offer expedited shipping all over New Zealand. You can expect your purchase to arrive within 1-2 business days.

International shipping times are dependent on country.


or 6 weekly interest-free payments from $7.50 with what's this?